ក្រសួងសុខាភិបាល​ សូមធ្វេីការណែនាំក្រេីនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្តការពារខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកនាសប្តាហ៌ខាងមុខនេះ​ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ​ ៖