ថ្ងៃទី០១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ០១នាក់​ និងមិនមានអ្នក ជា​សះ​ស្បើយ​៖