ថ្ងៃទី០៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ០៣នាក់


ថ្ងៃទី០៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ០៣នាក់​ (ដែលក្រសួង​ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីល្ងាចនៃថ្ងៃដដែលនេះរួចហេីយ)​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​។ រីឯ​ លទ្ធផលនៃការធ្វេីតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៌០៣វិច្ឆិកា​ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ​ ៖