ថ្ងៃទី១៣​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០២នាក់​ និងអ្នកមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ០១​ នាក់​ ៖