ថ្ងៃទី១៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ចំនួន​ ០៤នាក់​ ៖