ថ្ងៃទី២៧​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស​កូវីដ-១៩​ និងមានករណីជាសះស្បេីយ​ ០១នាក់៖