ថ្ងៃទី២៩​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ៖