ថ្ងៃទី៣០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ០១នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០១នាក់​ ៖