ថ្ងៃទី៣១​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយដែរ​ ៖