ទំនុកចិត្តអាជីវកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហាក់មានភាពប្រសើរឡើង៣ខែជាប់គ្នារហូតមកដល់ចុងខែកក្កដានេះ


ទិន្នន័យរបស់ធនាគារកណ្តាលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការយល់ឃើញក្នុងចំណោមអាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល ៣ ខែជាប់គ្នាដល់ខែកក្កដា។

សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្ម (BSI) បានឈរនៅ ៦០ ក្នុងខែកក្កដាកើនឡើង ៤ ពិន្ទុបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមុននេះបើយោងតាមធនាគារកូរ៉េ (BOK) ។ ការអានក្រោម ១០០ មានន័យថាទុទិដ្ឋិនិយមមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយម។

សន្ទស្សន៍នេះបានបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេល ៣ ខែជាប់ៗគ្នាដែលបង្ហាញពីសញ្ញានៃការងើបឡើងវិញ។ វាបានធ្លាក់ចុះដល់ ៥១ ក្នុងខែមេសាដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពីការរីករាលដាលនៃគម្របដាប់ទី ១៩ នៅទូទាំងពិភពលោក។

BSI ក្នុងចំណោមអ្នកផលិតបានកើនឡើង ៦ ពិន្ទុពីមួយខែមុនដល់ ៥៧ ក្នុងខែកក្កដាដែលជាការកើនឡើងប្រចាំខែធំបំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៣ ។

សន្ទស្សន៍សម្រាប់អ្នកមិនផលិតបានបន្ថែម ២ ពិន្ទុទៅ ៦២ ក្នុងខែរក្សានិន្នាការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល ៤ ខែជាប់ៗគ្នា។

រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញកញ្ចប់ថវិកាលើកទឹកចិត្តសរុបចំនួន ២៥០ ពាន់ពាន់លានវ៉ុន (២១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដើម្បីគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក្រុមហ៊ុនតូចនិងសាជីវកម្មធំ ៗ ដែលទទួលរងពីការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាតរ៉ាំរ៉ៃ។

ក្រសួងក៏បានប្រកាសផងដែរនូវថវិកាបន្ថែមធំបំផុតមិនធ្លាប់មានរបស់ប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៥,១ ពាន់ពាន់លានវ៉ុន (៣០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាកាលពីដើមខែនេះ។