នៅព្រឹកនេះជាន់​​​ផ្ទាល់ដី​អាគារ​ The Bridge មានកម្មវិធី​ ដាក់​បង្ហាញ​ ទូរសព្ទ​ម៉ូដែល​ថ្មី​ Sumsung Galaxy ZFlod2


នៅព្រឹកនេះជាន់​​​ផ្ទាល់ដី​អាគារ​ The Bridge មានកម្មវិធី​ ដាក់​បង្ហាញ​ ទូរសព្ទ​ម៉ូដែល​ថ្មី​ Sumsung Galaxy ZFlod2 ពិតជាម៉ូដែលពិសេស​ថ្មីរបស់ ក្រុមហ៊ុន Sumsung. ក្រុមហ៊ុន Sumsung បានបើកអោយមានការ កម្មង់ទុកជាមុន​ចាប់ពិថ្ងៃ ទី២ ដល់ ១១ ខែកញ្ញា នេះតទៅ ក្នុងតម្លៃ $ 1,999 ហើយថែមជូន កាស Galaxy Buds Live មួយទៀតផង និងស៊ីមស្មាត ជាមួយគម្រោងធំហ្មង! មានការធានា១ឆ្នាំពេញ រួមជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ Accessories 50%  ។