ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនលើ 5G


ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យដោយដកស្រង់សំដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov ថាប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនលើបច្ចេកវិទ្យា 5G ។

លោក Lavrov បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអប់រំយុវជនរុស្ស៊ី – រុស្ស៊ីថា “យើងប្រាកដជាមិនអនុវត្តតាមគំរូរបស់ជនជាតិអាមេរិក ដែលទាមទារឱ្យអ្នករាល់គ្នាមិនសហការលើក្រុមហ៊ុន 5G ជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei”។

លោកបានបន្ថែមថា“ ផ្ទុយទៅវិញយើងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើ អន្តរកម្មជាមួយបណ្តាប្រទេសនានាដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងអនុវត្តវាទៅក្នុងជីវិតជាក់ស្តែង” ។

យោងតាមលោក Lavrov ក្រសួង និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មក្នុងការចែកចាយបច្ចេកវិទ្យានេះនៅប្រទេសរុស្ស៊ី។

សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូល 5G គឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ នាពេលអនាគត។

 

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov.