ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ០៧នាក់ថែមទៀតហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០


ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ០៧នាក់ លេីក្រុមមួកខៀវ​ ០៤នាក់​ និងលេីក្រុមអ្នកដំណេីរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះ ចំនួន​ ០៣នាក់​ ទៀត៖