អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល ថ្ងៃទី​ ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៩៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក


រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩១១ ២៩៤០ ២៩២៥.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៥៦ ៣០៨៧ ៣០៧១.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៤៥៨ ៤៥០២ ៤៤៨០.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨៦ ៥៩២ ៥៨៩.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨៧ ៥៩៣ ៥៩០.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨១៣ ៤៨៦១ ៤៨៣៧.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៣៥១ ៥៤០៤ ៥៣៧៧.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៨ ៥៣៤ ៥៣១.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨១ ២៨៤ ២៨២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤៦០ ៥៥១៤ ៥៤៨៧.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៨៥៨ ៣៨៩៧ ៣៨៧៧.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៣ ៣៤៧ ៣៤៥.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៥៣ ៤៥៧ ៤៥៥.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣០១ ៣០៤ ៣០២.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៧០ ៩៧៩ ៩៧៤.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧០៦ ២៧៣៣ ២៧១៩.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨៣៤៤ ៨៤២៧ ៨៣៨៥.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៥៦ ៥៨១៤ ៥៧៨៥.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៦៨ ៤៧៣ ៤៧០.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៧៥ ៣០០៤ ២៩៨៩.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១៣១ ១៣២ ១៣១.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៩ ១៤១ ១៤០.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៧ ១៧៩ ១៧៨.០០